Tokom kursa ćeš steći znanje o osnovama JavaScript-a, jQuery-a i nekim naprednijim konceptima poput prototipnog nasleđivanja, closures, IIFE, ES6…

Nemaš laptop? Postoji mogućnost iznajmljivanja računara tokom kursa.

Kome je kurs namenjen?

 • Svima onima koji su imali dodira sa front-end razvojem ili se aktivno njime bave svakodnevno, a poznavanje JavaScripta je poslednja stavka koja im nedostaje da bi zaokružili tu oblast.
 • Svima onima čiji se rad sa JavaScriptom zasniva pretežno na kopiranju rešenja sa interneta i može se opisati kao “krpljenje/uklapanje” skriptova sa minimalnim razumevanjem ili čak i bez njega.
 • Svima onima koji imaju želju da se upoznaju sa JavaScriptom kao jezikom i alatom koji im može pomoći da svoju karijeru usmere u novim pravcima.
 1. 5
  Minimalan broj polaznika po grupi
 2. 15
  Maksimalan broj polaznika po grupi

Kako to izgleda?

Program je podeljen na ukupno 16 termina od kojih svaki traje po 2 sata.

Svaki termin će biti podeljen na 4 celine od po 20-25 minuta sa kratkim pauzama između. Pored teorije biće zastupljen i praktičan rad.

Osim 2 zvanična termina nedeljno, kurs će se odvijati u vidu komunikacije kroz neki od kolaborativnih alata između grupe i predavača ostalim danima po potrebi. Predavač će biti dostupan svakodnevno za sva pitanja i konsultacije. Takođe, polaznici će redovno dobijati dopunske materijale, zadatke i kratke testove koje bi trebalo pregledati i rešiti u slobodnom vremenu između zvaničnih predavanja.

Nakon kursa se radi završni projekat koji obuhvata sve pređeno na kursu. Učešće mogu uzeti svi polaznici koji završe kurs kao i polaznici prethodnih kurseva. Opciono u zavisnosti od individualnih želja projekat se može realizovati i/ili nadograđivati koristeći razne framework-e i platforme uz podršku ostalih polaznika i predavača.

Program

 1. 1.Nedelja

  Termin 1

  • Predstavljanje (kursa, predavača, plana i programa, alata koje ćemo koristiti)
  • Uvod u JS
  • Kratak istorijat JS
  • Priroda JS
  • Osnovna sintaksa
  • Struktura koda
  • Rad sa varijablama
  • Primitivni tipovi podataka
  • Coercion

  Termin 2

  • Statements vs Expressions
  • Naredbe grananja
  • Petlje
  • Nizovi
  • Uvod u funkcije
  • Rešavanje praktičnih zadataka
  1
 2. 2.Nedelja

  Termin 1

  • Global environment & Global Object
  • Execution Context (creation, hoisting and execution)
  • Lexical Context
  • Variable Scope & Scope Chain

  Termin 2

  • Objects
  • Object Literals
  • JSON
  • Prosleđivanje by Value vs by Reference
  • Objects and Functions
  • Immediately Invoked Functions Expressions (IIFEs)
  • Closures & Callbacks
  2
 3. 3.Nedelja

  Termin 1

  • Uvod u funkcionalno programiranje
  • Prototype
  • Function Constructors
  • “new” operator
  • Built-in Function Constructors

  Termin 2

  • Uvod u nasleđivanje
  • Object Oriented inheritance vs Prototypal inheritance
  • Classes
  • Pure prototypal inheritance
  3
 4. 4.Nedelja

  Termin 1

  • Sinergija sa HTML & CSS
  • DOM
  • Event sistem
  • Event Loop
  • HTTP Requests
  • Ajax

  Termin 2

  • Uvod u jQuery
  • Selektori
  • Event sistem kroz jQuery
  • Ajax kroz jQuery
  4
 5. 5.Nedelja

  Termin 1

  • Praktičan rad sa jQuery-jem
  • Pregled najčešćih Design Patterna kroz praksu
  • Alati za razvoj
  • Debugging & Error handling

  Termin 2

  • Praktičan rad sa jQuery-jem
  • Rad sa jQuery pluginovima
  • Osnove pisanja jQuery pluginova
  5
 6. 6.Nedelja

  Termin 1

  • Uvod u JavaScript web aplikacije
  • Uvod u MVC i MV* paterne
  • Primer kroz MeteorJS

  Termin 2

  • Struktura JavaScript web aplikacije kroz MeteorJS
  • Templating
  6
 7. 7.Nedelja

  Termin 1

  • Back-end JavaScript aplikacije
  • Uvod u Node.js

  Termin 2

  • Uvod u baze podataka u sklopu JavaScript aplikacija
  • Uvod u MongoDB
  • Povezivanje svega u celinu
  7
 8. 8.Nedelja

  Termin 1

  • Osnove testiranja koda
  • Unit testovi
  • End to End testovi
  • Pregled najčešće korišćenih test framework-a (QUnit, Mocha, Tape, Jasmin…)

  Termin 2

  • Pregled alata za razvoj i deploy (npm, Grunt, Gulp, Bower… )
  • Primena JavaScripta u različitim oblastima (Front-end, Back-end, Baze podataka, Vizuelizacija podataka, Hardware…)
  • Šta dalje?
  8

Predavač

Nenad Pavlov

Nenad se bavi programiranjem poslednjih 12 godina, a poslednjih 5 profesionalno kao front-end developer sa naglaskom na JavaScriptu kao takvom i u različitim oblicima (jQuery, ImpactJS, AngularJS, NodeJS, socket.io…). Najveći deo profesionalne karijere proveo je u Hinttechu i A51 (ActiveCollab). Pored toga je radio na mnoštvu freelance projekata. Sve češće se nalazi u ulozi vođe projekata i predavača. Trenutno je aktivan u Fintech i startup industriji kao programer i konsultant.

Organizator

DaFED

Udruženje DaFED

Neprofitna organizacija posvećena umrežavanju i organizovanju edukativnih događaja koji za svrhu imaju razvoj i jačanje lokalne IT zajednice, kreativnih industrija i startap kulture. Već više od 4 godine puni sale novosadskih amfiteatara, pružajući svojim posetiocima nova znanja, poznanstva i razvoj karijere.

Cena kursa je 40.000 RSD (na 2 rate)

Prijavi se *Prijave su zatvorene.