Tokom kursa ćeš steći znanje o osnovama JavaScript-a, jQuery-a i nekim naprednijim konceptima poput prototipnog nasleđivanja, closures, IIFE, ES6… Takođe, po prvi put gradivo kursa će obuhvatiti i osnovne pojmove računarskih nauka (poput različitih brojevnih sistema, algoritama, struktura podataka…) neophodnih za bolje razumevanje programiranja uopšte.

Nemaš laptop? Postoji mogućnost iznajmljivanja računara tokom kursa.

Kome je kurs namenjen?

 • Svima onima koji su imali dodira sa front-end razvojem ili se aktivno njime bave svakodnevno, a poznavanje JavaScripta je poslednja stavka koja im nedostaje da bi zaokružili tu oblast.
 • Svima onima čiji se rad sa JavaScriptom zasniva pretežno na kopiranju rešenja sa interneta i može se opisati kao “krpljenje/uklapanje” skriptova sa minimalnim razumevanjem ili čak i bez njega.
 • Svima onima koji imaju želju da se upoznaju sa JavaScriptom kao jezikom i alatom koji im može pomoći da svoju karijeru usmere u novim pravcima.
 1. 5
  Minimalan broj polaznika po grupi
 2. 18
  Maksimalan broj polaznika po grupi

Kako to izgleda?

Program je podeljen na ukupno 20 termina od kojih svaki traje po 2 sata.

Svaki termin će biti podeljen na 4 celine od po 20-25 minuta sa kratkim pauzama između. Pored teorije biće zastupljen i praktičan rad.

Osim 2 zvanična termina nedeljno, kurs će se odvijati paralelno u vidu domaćih zadataka i dodatnih aktivnosti za koje je potrebno izdvojiti barem 5 sati nedeljno kako bi kurs imao maksimalan efekat.

Predavač će biti dostupan svakodnevno za sva pitanja i konsultacije.

Na kraju kursa se radi završni projekat koji obuhvata sve pređeno na kursu. Opciono u zavisnosti od individualnih želja projekat se može realizovati i/ili nadograđivati koristeći razne framework-e i platforme uz podršku ostalih polaznika i predavača.

S obzirom da se učenje ne završava završetkom kursa, svi polaznici dobijaju mogućnost da postanu članovi DaFED Alumni grupe koja okuplja sve ljude koji su do sada prošli neki od DaFED kurseva. Aktivnosti grupe se ogledaju u zajedničkom daljem učenju, internim okupljanjima, deljenju informacija i znanja. Takođe, članovi imaju benefite prioritetnosti u izvesnim DaFED aktivnostima.

Program

 1. 1.Nedelja

  Termin 1

  • Predstavljanje (kursa, predavača, plana i programa, alata koje ćemo koristiti)
  • Uvod u JS
  • Kratak istorijat JS
  • Osnovna sintaksa
  • Struktura koda
  • Rad sa varijablama
  • Primitivni tipovi podataka
  • Operatori i coercion

  Termin 2

  • Statements vs Expressions
  • Naredbe grananja
  • Petlje
  • Nizovi
  • Rešavanje praktičnih zadataka
  1
 2. 2.Nedelja

  Termin 1

  • Uvod u funkcije
  • Objects
  • Object Literals
  • Objects and Functions

  Termin 2

  • JSON
  • Global environment & Global Object
  • Execution Context (creation, hoisting and execution)
  • Variable Scope & Scope Chain
  • Functions (statements, expressions, IIFEs)
  2
 3. 3.Nedelja

  Termin 1

  • Execution Stack
  • Prosleđivanje by Value vs by Reference
  • Uvod u funkcionalno programiranje kroz JS
  • Pojam rekurzije
  • Rad sa nizovima (forEach, map)

  Termin 2

  • “this” i pravila referenciranja
  • Rad sa nizovima (filter)
  3
 4. 4.Nedelja

  Termin 1

  • Pozajmljivanje funkcija
  • Closure
  • Rad sa nizovima (reduce)

  Termin 2

  • “new” operator
  • Function Constructors
  • Built-in Function Constructors
  • Prototype
  • Scope chain vs Prototype chain
  • Uvod u nasleđivanje
  4
 5. 5.Nedelja

  Termin 1

  • Object Oriented inheritance vs Prototypal inheritance (delegation)
  • Classical Model
  • Pure prototypal inheritance (delegation)
  • Classes
  • Composition

  Termin 2

  • Sinergija JS sa HTML & CSS
  • DOM
  • Event sistem
  • Event Loop
  • HTTP Requests
  • Ajax
  5
 6. 6.Nedelja

  Termin 1

  • Uvod u jQuery
  • Selektori
  • Event sistem kroz jQuery
  • Ajax kroz jQuery

  Termin 2

  • Praktičan rad, zajedničko pravljenje mini aplikacije
  • Pregled najčešćih Design Patterna kroz praksu
  • Debugging & Error handling
  6
 7. 7.Nedelja

  Termin 1

  • Praktična primena Module Pattern-a
  • Uvod u JavaScript web aplikacije
  • Uvod u MVC i MV* paterne

  Termin 2

  • Struktura JavaScript web aplikacije kroz MeteorJS
  • Templating
  • Back-end JavaScript aplikacije
  • Uvod u Node.js
  7
 8. 8.Nedelja

  Termin 1

  • Uvod u baze podataka u sklopu JavaScript aplikacija
  • Uvod u MongoDB
  • Povezivanje svega u celinu
  • Postavljanje MeteorJS aplikacije online

  Termin 2

  • Grupni rad na završnom projektu
  8
 9. 9.Nedelja

  Termin 1

  • Osnove testiranja koda
  • Unit testovi
  • End to End testovi
  • Pregled najčešće korišćenih test framework-a (QUnit, Mocha, Tape, Jasmin…)

  Termin 2

  • Pregled alata za razvoj i deploy (npm, Grunt, Gulp, Bower… )
  • Primena JavaScripta u različitim oblastima (Front-end, Back-end, Baze podataka, Vizuelizacija podataka, Hardware…)
  • Šta dalje?
  9
 10. 10.Nedelja

  Termin 1

  • Učimo da učimo. Uvod u VueJS kroz grupni rad

  Termin 2

  • Učimo da učimo. Nastavak grupnog rada sa VueJS i priprema za dalje
  10

Predavač

Nenad Pavlov

Nenad se bavi programiranjem već 13 godina, a poslednjih 6 profesionalno kao front-end developer sa naglaskom na JavaScriptu kao takvom i u različitim oblicima (jQuery, ImpactJS, AngularJS, NodeJS, socket.io…). Najveći deo profesionalne karijere proveo je u HintTechu i A51 (ActiveCollab). Pored toga je radio na mnoštvu freelance projekata. Sve češće se nalazi u ulozi vođe projekata i predavača. Trenutno je aktivan u Fintech i startup industriji kao programer i konsultant.

Organizator

DaFED

Udruženje DaFED

Neprofitna organizacija posvećena umrežavanju i organizovanju edukativnih događaja koji za svrhu imaju razvoj i jačanje lokalne IT zajednice, kreativnih industrija i startap kulture. Već više od 4 godine puni sale novosadskih amfiteatara, pružajući svojim posetiocima nova znanja, poznanstva i razvoj karijere.

Cena kursa je 60.000 RSD (na 3 rate)

Prijavi se *Prijave traju do 19. marta.