Kurs Uvod u Angular.js je namenjen svima koji imaju želju da se bave front-end developmentom na naprednijem nivou, kroz učenje Angular.js-a, trenutno najpopularnijeg MVC framework-a za razvoj klijentskog dela web aplikacija.

Nemaš laptop? Postoji mogućnost iznajmljivanja desktop računara tokom kursa.

Opis kursa

Tema kursa će biti verzija Angular-a 1.x (verzija 1.6.0 je izašla 8. decembra 2016. godine), a broj kompanija koje koriste ili su prešle na verziju 2.x je daleko manji u odnosu na one koje rade sa verzijom 1.x.

Tokom trajanja kursa polaznici će imati priliku da se upoznaju sa osnovnim konceptima razvoja aplikacija u Angular.js-u kao i sa tehnologijama koje su preduslov za rad sa ovom, ali i sličnim bibliotekama. Nakon savladavanja osnovnih delova Angular.js-a polaznici će raditi na kreiranju svojih biblioteka (tzv. direktiva i servisa) koje ćemo implementirati u web aplikaciju na kojoj ćemo raditi.

Kroz ovu aplikaciju ćemo naučiti kako da komuniciramo sa serverom, kako da prikazujemo relevantne informacije klijentu, implementiraćemo sisteme autentifikacije, autorizacije, lokalizacije, navigacije korisnika kroz različite delove aplikacije, ali ćemo se pozabaviti i načinom na koji se testiraju Angular.js aplikacije, pisanjem unit i end2end testova.

Poseban akcenat ćemo staviti na to šta podrazumeva “best practice” kroz poštovanje stila kodiranja, ali i kreiranje dokumentacije i implementacije sistema logovanja.

Na kraju kursa svi polaznici će imati funkcionalnu web aplikaciju u kojoj će biti implementirane sve prethodno pomenute funkcionalnosti, ali i znanje kako da kreiraju svoje komponente za koje možda neće postojati već unapred dostupno rešenje.

 

Neophodno predznanje?

Da biste uspešno pratili kurs, potrebno je da poznajete:

 • Osnove HTML-a (vrste elemenata, njihov odnos, atributi)
 • Osnove CSS-a (sistem selektora)
 • JavaScript:
  • Osnove rada sa varijablama, tipovima podataka, operatorima
  • Poznavanje nizova, operacije nad njima
  • Poznavanje objekata, razlika i razumevanja property-ja i metoda
  • Poznavanje funkcija, različitih oblika (function statement, expression, IIFE), parametri, argumenti, vraćanje vrednosti iz funkcije
  • Rad sa callback funkcijama
  • Rad sa JSON formatom
  • DOM API kroz JS, selektori, događaji/eventovi
 1. 5
  Minimalan broj polaznika po grupi
 2. 18
  Maksimalan broj polaznika po grupi

Kako to izgleda?

Program je podeljen na ukupno 14 termina od kojih svaki traje po 2 sata.

Svaki termin će biti podeljen na 4 celine od po 20-25 minuta sa kratkim pauzama između. Pored teorije biće zastupljen i praktičan rad.

Osim 2 zvanična termina nedeljno, kurs će se odvijati u vidu komunikacije kroz neki od kolaborativnih alata između grupe i predavača ostalim danima po potrebi. Predavač će biti dostupan svakodnevno za sva pitanja i konsultacije. Takođe, polaznici će redovno dobijati dopunske materijale, zadatke i kratke testove koje bi trebalo pregledati i rešiti u slobodnom vremenu između zvaničnih predavanja.

Program

 1. 1.Nedelja

  • Uvod, razvoj JavaScript-a, Angular-a i poređenje sa drugim MVC okruženjima
  • Mogućnosti i platforme primene: web aplikacije, mobilne aplikacije (Ionic), desktop aplikacije (Electron)
  • Alati i okruženja za rad: GitHub i GitKraken, osnove rada u terminalu, Sublime/Atom tekstualni editori, NPM, Bower, Grunt, Chrome developer tools
  • Podešavanje razvojnog okruženja
  1
 2. 2.Nedelja

  • Osnovni koncepti rada u Angular-u
  • Model-View-Controller komunikacija i tok podataka, scope i model-binding
  • Ugrađene direktive i rad sa njima
  2
 3. 3.Nedelja

  • Ugrađeni servisi i rad sa njima
  • Page routing i templating
  • Upotreba dostupnih direktiva i rad sa Bower-om
  • Pisanje Unit testova (Karma)
  3
 4. 4.Nedelja

  • Kreiranje data servisa i rad sa REST-om (komunikacija sa serverom)
  • Implementacija autentifikacije i autorizacije upotrebom samostalno kreiranih servisa
  4
 5. 5.Nedelja

  • Filteri
  • Kreiranje custom direktiva/komponenti (poređenje sa verzijom Angular 2.x)
  • Lokalizacija
  5
 6. 6.Nedelja

  • E2E testiranje (Protractor)
  • Automatizacija zadataka korišćenjem Grunt-a ili Gulp-a (generisanje CSS-a, dokumentacije, upotreba Lint alata)
  6
 7. 7.Nedelja

  • Završetak rada na projektu
  • Analiza performansi i diskusija o mogućim unapređenjima
  7

Predavač

Marko Letić

Marko Letić je front-end programer koji ima dugogodišnje iskustvo rada sa Angular.js-om. Radio je u Schneider Electric DMS-u, gde je bio vođa tima za razvoj web aplikacija. Trenutno je zaposlen u start-up kompaniji koja se bavi bezbednošću sa sedištem u Berlinu i radi kao asistent na Fakultetu tehničkih nauka na smerovima Računarstvo i automatika i Primenjeno softversko inženjerstvo. Pored toga, u slobodno vreme se bavi vizualizacijom podataka i radu sa interaktivnim geografskim informacionim sistemima na web-u.

Organizator

DaFED

Udruženje DaFED

Neprofitna organizacija posvećena umrežavanju i organizovanju edukativnih događaja koji za svrhu imaju razvoj i jačanje lokalne IT zajednice, kreativnih industrija i startap kulture. Već 5 godina puni sale novosadskih amfiteatara, pružajući svojim posetiocima nova znanja, poznanstva i razvoj karijere.

Cena kursa je 40.000 RSD (na 2 rate)

Prijavi se *Prijave traju dok se ne popune mesta, a najkasnije do 13. januara. Mesto na kursu je obezbeđeno tek nakon uplate najmanje jedne rate.