Kurs JavaScript je namenjen front-end developerima
ONLINE, u trajanju od 10 nedelja (60 časova u večernjim terminima)

Učionica se ovaj put seli u vaskolika prostranstva interneta!

U novoj učionici i dalje imamo časove, družimo se u realnom vremenu, pričamo i učimo o JavaScriptu.

Nema unapred snimljenih lekcija, sve je kako je i bilo, samo online.

 

Tokom kursa ćeš steći znanje o osnovama JavaScript-a, jQuery-a i nekim naprednijim konceptima poput prototipnog nasleđivanja, closures, IIFE, ES6, ES7… Takođe, gradivo kursa obuhvata i osnovne pojmove računarskih nauka (poput različitih brojevnih sistema, algoritama, struktura podataka…) neophodnih za bolje razumevanje programiranja uopšte.

Kome je kurs namenjen?

 • Svima onima koji su imali dodira sa front-end razvojem ili se aktivno njime bave svakodnevno, a poznavanje JavaScripta je poslednja stavka koja im nedostaje da bi zaokružili tu oblast.
 • Svima onima čiji se rad sa JavaScriptom zasniva pretežno na kopiranju rešenja sa interneta i može se opisati kao “krpljenje/uklapanje” skriptova sa minimalnim razumevanjem ili čak i bez njega.
 • Svima onima koji imaju želju da se upoznaju sa JavaScriptom kao jezikom i alatom koji im može pomoći da svoju karijeru usmere u novim pravcima.

 • Napomena: Osobe koje se još tragaju u IT svetu i koje nisu sasvim sigurne da li žele da se bave programiranjem i u kom obliku, mogu naići na poteškoće tokom kursa jer gradivo obuhvata dosta toga i iziskuje posvećenost.
 • Stoga preporučujemo svima, a pogotovo onima koji su u nedoumici da pogledaju odlične besplatne materijale poput freeCodeCamp-a, kao i da se učlane u zajednice u kojima mogu dobiti pregršt korisnih informacija: DaFED facebook grupa, JS Belgrade Slack grupa.
 1. 5
  Minimalan broj polaznika po grupi
 2. 15
  Maksimalan broj polaznika po grupi
 3. 2Maksimalan broj grupa

Kako to izgleda?

Program je podeljen na ukupno 30 termina od kojih svaki traje po 2 sata.

Svaki termin će biti podeljen na 4 celine od po 20-25 minuta sa kratkim pauzama između. Pored teorije biće zastupljen i praktičan rad.

Osim 3 zvanična termina nedeljno, kurs će se odvijati paralelno u vidu domaćih zadataka i dodatnih aktivnosti za koje je potrebno izdvojiti barem 5 sati nedeljno kako bi kurs imao maksimalan efekat.

Predavač će biti dostupan svakodnevno za sva pitanja i konsultacije.

Na kraju kursa se radi završni projekat koji obuhvata sve pređeno na kursu. Opciono u zavisnosti od individualnih želja projekat se može realizovati i/ili nadograđivati koristeći razne framework-e i platforme uz podršku ostalih polaznika i predavača.

S obzirom da se učenje ne završava završetkom kursa, svi polaznici dobijaju mogućnost da postanu članovi DaFED Alumni grupe koja okuplja sve ljude koji su do sada prošli neki od DaFED kurseva. Aktivnosti grupe se ogledaju u zajedničkom daljem učenju, internim okupljanjima, deljenju informacija i znanja. Takođe, članovi imaju benefite prioritetnosti u izvesnim DaFED aktivnostima.

Program

 1. 1.Nedelja

  Termin 1

  • Predstavljanje (kursa, predavača, plana i programa, alata koje ćemo koristiti)
  • Uvod u JS
  • Kratak istorijat JS
  • Osnovna sintaksa
  • Struktura koda
  • Rad sa varijablama
  • Primitivni tipovi podataka
  • Operatori i coercion

  Termin 2

  • Statements vs Expressions
  • Naredbe grananja
  • Petlje
  • Nizovi
  • Rešavanje praktičnih zadataka

  Termin 3

  • Grupno vežbanje (mob programming)
  1
 2. 2.Nedelja

  Termin 1

  • String operations
  • ES6 Template Literals
  • Uvod u funkcije
  • Objects
  • Object Literals
  • Objects and Functions

  Termin 2

  • JSON
  • Global environment & Global Object
  • Execution Context (creation, hoisting and execution)
  • Variable Scope & Scope Chain
  • var, let, const
  • Functions (statements, expressions, IIFEs, fat arrow functions)

  Termin 3

  • Grupno vežbanje (mob programming)
  2
 3. 3.Nedelja

  Termin 1

  • Execution Stack
  • Prosleđivanje by Value vs by Reference
  • Uvod u funkcionalno programiranje kroz JS
  • Pojam rekurzije
  • Rad sa nizovima (forEach, map)

  Termin 2

  • “this” i pravila referenciranja
  • Rad sa nizovima (filter)

  Termin 3

  • Grupno vežbanje (mob programming)
  3
 4. 4.Nedelja

  Termin 1

  • Pozajmljivanje funkcija
  • Closure
  • Rad sa nizovima (reduce)

  Termin 2

  • “new” operator
  • Function Constructors
  • Built-in Function Constructors

  Termin 3

  • Grupno vežbanje (mob programming)
  4
 5. 5.Nedelja

  Termin 1

  • Prototype
  • Scope chain vs Prototype chain
  • Uvod u nasleđivanje

  Termin 2

  • Object Oriented inheritance vs Prototypal inheritance (delegation)
  • Classical Model
  • ES6 Classes

  Termin 3

  • Grupno vežbanje (mob programming)
  5
 6. 6.Nedelja

  Termin 1

  • Pure prototypal inheritance (delegation)
  • Composition
  • Sinergija JS sa HTML & CSS
  • DOM API

  Termin 2

  • DOM selectors
  • Event sistem
  • Event Loop
  • HTTP Requests

  Termin 3

  • Grupno vežbanje (mob programming)
  6
 7. 7.Nedelja

  Termin 1

  • XHR & Ajax
  • Rad sa REST API-jem
  • Promises

  Termin 2

  • Uvod u jQuery
  • jQuery selectors
  • Event sistem kroz jQuery
  • Ajax kroz jQuery

  Termin 3

  • Grupno vežbanje (mob programming)
  7
 8. 8.Nedelja

  Termin 1

  • Praktičan rad, zajedničko pravljenje mini aplikacije
  • Debugging & Error handling

  Termin 2

  • Pregled najčešćih Design Patterna kroz praksu
  • Praktična primena Module Pattern-a

  Termin 3

  • Grupno vežbanje (mob programming)
  8
 9. 9.Nedelja

  Termin 1

  • ES6 & ES7:
  • destructuring
  • …spread
  • for..of
  • Proxies
  • Sets & Maps
  • Generator functions
  • Async & await

  Termin 2

  • Pojam testiranja koda
  • Uvod u JavaScript web aplikacije
  • Uvod u MVC i MV* paterne
  • Uvod u Node.js
  • Povezivanje svega u celinu kroz osvrt na popularne JS framework-e i biblioteke
  • Pregled alata za razvoj i deploy (npm, Babel, Grunt, Gulp, Bower, Webpack… )

  Termin 3

  • Grupno vežbanje (mob programming)
  9
 10. 10.Nedelja

  Termin 1

  • Grupni rad na završnom projektu

  Termin 2

  • Grupni rad na završnom projektu

  Termin 3

  • Grupno vežbanje (mob programming)
  10

Predavač

Nenad Pavlov

Nenad se bavi programiranjem već 14 godina, a poslednjih 7 profesionalno kao front-end developer sa naglaskom na JavaScriptu kao takvom i u različitim oblicima (VanillaJS, jQuery, AngularJS, VueJS…). Najveći deo profesionalne karijere proveo je u HintTechu i A51 (ActiveCollab). Pored toga je radio na mnoštvu freelance projekata.

Pored mnogih održanih predavanja poslednje 3 godine je redovan predavač na DaFED kursevima koje je prošlo 111 ljudi.

Aktivno pomaže ljudima koji dolaze iz drugih industrija da nađu svoje mesto pod IT nebom.

DaFED

Organizator

DaFED

Udruženje DaFED

Neprofitna organizacija posvećena umrežavanju i organizovanju edukativnih događaja koji za svrhu imaju razvoj i jačanje lokalne IT zajednice, kreativnih industrija i startap kulture. Već 7 godina puni sale novosadskih amfiteatara, pružajući svojim posetiocima nova znanja, poznanstva i razvoj karijere.

Cena kursa je 60.000 RSD (na 3 rate)

Prijavi se