Tokom kursa naučićeš osnove internet programiranja, i na kojim principima počiva i kako funkcioniše internet komunikacija. Naučićeš osnove PHP programskog jezika, ali i naprednije koncepte, kao što je objektno-orijentisano programiranje i bezbednost u internet aplikacijama. Gradivo kursa će obuhvatiti i rad sa bazama podataka, pa ćeš tako naučiti šta je PHPMyAdmin, a šta MySql, i kako i zašto ih koristimo u PHP projektima.

Nemaš laptop? Postoji mogućnost iznajmljivanja računara tokom kursa.

Kome je kurs namenjen?

 • Svima koji žele da uđu u svet programiranja, i koji se po prvi put upoznaju sa PHP-om ili programskim jezicima uopšte
 • Svima koji poseduju određeno predznanje iz PHP-a, ali je ono nedovoljno za dalje samostalno usavršavanje i napredak
 • Svima koji su ranije imali dodira sa nekim drugim programskim jezikom, ali sada žele da steknu osnove iz PHP programiranja
 • Svima koji već rade kao Front End programeri, ali žele da postanu konkurentniji na tržištu, tako što će naučiti osnove Back End programiranja
 1. 14
  Minimalan broj polaznika po grupi
 2. 18
  Maksimalan broj polaznika po grupi

Kako to izgleda?

Program je podeljen na ukupno 12 termina od kojih svaki traje po 2 sata.

Svaki termin će biti podeljen na 4 celine od po 20-25 minuta sa kratkim pauzama između. Pored teorije biće zastupljen i praktičan rad.

Osim 2 zvanična termina nedeljno, kurs će se odvijati paralelno u vidu domaćih zadataka i dodatnih aktivnosti za koje je potrebno izdvojiti barem 5 sati nedeljno kako bi kurs imao maksimalan efekat.

Predavač će biti dostupan svakodnevno za sva pitanja i konsultacije.

Pored teorije biće zastupljen i praktičan rad, a za verzionisanje napisanih PHP skripti, koristiće se GIT version control.

Na kraju kursa se radi završni projekat koji obuhvata sve pređeno na kursu.

S obzirom da se učenje ne završava završetkom kursa, svi polaznici dobijaju mogućnost da postanu članovi DaFED Alumni grupe koja okuplja sve ljude koji su do sada prošli neki od DaFED kurseva. Aktivnosti grupe se ogledaju u zajedničkom daljem učenju, internim okupljanjima, deljenju informacija i znanja. Takođe, članovi imaju benefite prioritetnosti u izvesnim DaFED aktivnostima.

Program

 1. 1.Nedelja

  Termin 1

  • Predstavljanje (kursa, predavača)
  • Pojam programskog jezika
  • Klijent server komunikacija i osnove internet programiranja
  • Klijentski i serverski jezici
  • Uvod u programski jezik PHP i kratak istorijat
  • Podešavanje okruženja za razvoj
  • Upoznavanje sa php.ini fajlom
  • Osnove PHP skripti (sintaksa i struktura koda)
  • Hello World kroz phpinfo()

  Termin 2

  • Upoznavanje sa GIT-om
  • Programske promenljive
  • Tipovi podataka
  • Konstante
  • Izrazi
  • Operatori
   • Aritmetički operatori
   • Operatori poređenja
   • Logički operatori
   • String operatori
   • Kombinovani operatori
   • Inkrement operatori
  • Rešavanje praktičnih zadataka i priprema za domaće zadatke
  1
 2. 2.Nedelja

  Termin 1

  • Kontrole toka (naredbe grananja)
  • Kontrole toka (programske petlje)
  • Break i continue naredbe
  • Rešavanje praktičnih zadataka i priprema za domaće zadatke

  Termin 2

  • Nizovi
  • Petlja za rad sa nizovima – Foreach
  • Stil pisanja koda (osvrt na dobre prakse)
  • Rešavanje praktičnih zadataka i priprema za domaće zadatke
  2
 3. 3.Nedelja

  Termin 1

  • Funkcije (ugrađene i korisnički definisane)
  • Upoznavanje sa PHP Manual-om
  • Opseg važenja promenljivih
  • Prosleđivanje po referenci i po vrednosti
  • PHP 7 – glavna unapređenja
  • Rešavanje praktičnih zadataka i priprema za domaće zadatke

  Termin 2

  • GET i POST zahtevi
  • PHP i HTML (rad sa formama)
  • Rešavanje praktičnih zadataka i priprema za domaće zadatke
  3
 4. 4.Nedelja

  Termin 1

  • Session
  • Cookies
  • Error handling
  • Exceptions
  • CSRF
  • Rešavanje praktičnih zadataka i priprema za domaće zadatke

  Termin 2

  • Uvod u Objektno orijentisano programiranje
  • Klasa (atributi i metode)
  • Konstruktor
  • Kontrola pristupa
  • Instanciranje klase – rad sa objektima
  • Rešavanje praktičnih zadataka i priprema za domaće zadatke
  4
 5. 5.Nedelja

  Termin 1

  • Nasleđivanje
  • Interface i Trait
  • Apstraktne klase
  • Statičke metode
  • Namespaces
  • Rešavanje praktičnih zadataka i priprema za domaće zadatke

  Termin 2

  • Uvod u baze podataka
  • Uvod u SQL
  • Osnovne SQL naredbe
   • CREATE, ALTER, DROP
   • SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
  • Korišćenje WHERE, LIKE, IN, JOIN
  • Upoznavanje sa PHPMyAdmin-om
  5
 6. 6.Nedelja

  Termin 1

  • PHP i MySQL
  • ORM
  • SQL Injection
  • Rešavanje praktičnih zadataka i priprema za domaće zadatke

  Termin 2

  • Izrada finalnog zadatka
  • Priprema za dalje ucenje
  6

Predavač

Nedeljko Damnjanović

Nedeljko je master inženjer elektrotehnike i računarstva, a programiranjem se profesionalno bavi poslednjih 7 godina.

Svoj rad na komercijalnim PHP projektima je započeo kao student Fakulteta tehničkih nauka. Nakon završenog fakulteta, stiče iskustvo radeći kao Java programer na kompleksnim projektima inostranih klijenata, među kojima je i KNVB (Holandski fudbalski savez). Posle 2 godine iskustva sa Java-om, ponovo se usmerava na PHP, ovoga puta kroz sve popularniji Laravel framework. Prepoznavši potencijale razvoja u ovom području, uz želju da dalje usavršava svoje veštine, poslednje četiri godine radi kao PHP programer, uglavnom na inostranim projektima, ali i na poduhvatima domaćih kompanija.

Trenutno radi u novosadskoj firmi Vivify Ideas.

Organizator

DaFED

Udruženje DaFED

Neprofitna organizacija posvećena umrežavanju i organizovanju edukativnih događaja koji za svrhu imaju razvoj i jačanje lokalne IT zajednice, kreativnih industrija i startap kulture. Već više od 4 godine puni sale novosadskih amfiteatara, pružajući svojim posetiocima nova znanja, poznanstva i razvoj karijere.

Cena kursa je 35.000 RSD (na 2 rate)

Prijavi se *Prijave traju do 16. maja.